Fikri Mülkiyet HukukuMakaleMarkanın 5 Yıl Boyunca Kullanılmama Sorunu

4 Şubat 2024

Tescil edilen bir marka başvuru tarihinden itibaren on yıl boyunca koruma sağlarken, tescil tarihinden itibaren beş yıl süre ile kullanılmadığı takdirde markanın iptali ile karşılaşma durumu olabilir. Bu durumla karşılamamak adına markanın ilgili sektörde kullanıldığından emin olmak gerekir.

10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Yasası’nın 9. maddesine göre; tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir denmektedir. 6769 sayılı yasa ile marka sahibine markanın tescil tarihinden itibaren beş yıllık bir süre içinde kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Kanuna göre aşağıda belirtilen durumlar kullanma kabul edilmektedir:

  1. a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
  2. b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.

Yasanın aradığı şartlar dahilinde bir kullanım olmadığı taktirde bu durumun haklı bir gerekçeye dayandırılması da gerekiyor. Bu noktada haklı sebep kavramı üzerinde durulmasında fayda var. Bir marka ekonomik sebeplerden dolayı kullanılmadığı gibi, mücbir sebeplerden dolayı da kullanılamayabilir. Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren Covid 19 salgın hastalığı sebebiyle birçok tacir, esnaf ve şirket faaliyetlerini ya durdurdu ya da sonlandırmak zorunda kaldı. Bu ahvalde markanın salgın döneminde kullanılmaması durumunu marka sahibi mücbir sebep olarak da ileri sürebilir. Her halde bir markanın haklı nedenle kullanıp kullanılmadığı hususunu araştırırken her olayın durum ve şartlarına göre bir değerlendirme yapılması da gerekir.

Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilen bir markanın salt kayıtlarda bulunmasına yasa koyucu izin vermemiştir. Aksi takdirde markaların gereksiz bir şekilde depolanmasına sebebiyet verilmesi kaçınılmazdır. Bir başka anlatımla kağıt üzerinde markanın tesciline 6769 Sayılı Yasa tarafından cevaz verilmemiştir. Ticari ve sınai faaliyette bulunmak isteyen iyi niyetli üçüncü şahıslar kullanılmayan markaları kullanmak isteyebilirler. Bu bakımdan önceki marka sahibi tarafından marka kullanılmıyorsa şayet marka hakkından feragat edilmelidir. Aksi durumda 6769 Sayılı SMK kapsamında o markayı kullanmak isteyen iyi niyetli kişiler tarafından markanın iptali davası açılma ihtimali kaçınılmaz olabilir. Diğer taraftan markanın hükümsüzlüğü ile iptali davası kavramı da birbirinden farklıdır. Hükümsüzlüğün etkisi istisnai haller dışında geçmişe etkilidir. Ancak iptal kavramında markanın kullanılmaması sebebine dayalı olarak geleceğe etkili sonuç doğuracaktır. Uygulamada tescil tarihinden itibaren 5 yıllık sürenin dolmasından önceki bir zaman diliminde aynı isim altında yeni bir marka başvurusu konu edildiği de görülmektedir. Bu şekilde yapılan başvuruların kötü niyetli yapıldığı kabul edilmeli ve başvuruların ayrıca reddine karar verilmelidir. Markanın iptali ile ilgili 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda Geçici 4.madde hükmü uyarınca iptal işlemleri halen mahkemeler tarafından yerine getirilmektedir. Ancak 10.01.2024 tarihinden itibaren iptal işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleşmektedir.

Nihayetinde marka tescil belgesinin alınması tek başına o markayı süresiz bulundurma hakkını vermemektedir. On yıllık koruma süresi dahilinde beş yıllık kullanma zorunluluğu da bulunduğundan, tescil edilen markanızı mümkün olduğunca kullanmaya özen göstermeniz yararınıza olacaktır.

https://orjin-legal.com/wp-content/uploads/2021/04/ol_1-e1619556811677-320x80.png
Hukukçular Towers No:66B Kat:9 Daire:62 Kartal/İstanbul
0 216 550 97 33
info@orjin-legal.com

Bizleri takip edin:

RANDEVU ALIN

orjinlegal avukatlık ve danışmanlık bürosu. Bu sitede yer alan içerik ve bilgileri izin alınmadan yayınlanamaz ve paylaşılamaz.

Copyright © orjin-legal 2021